Spangereid Naturbarnehage bruker Vigilo til samarbeid mellom ansatte og foresatte. Vi har også en lukket Facebookgruppe for alle foreldre og de ansatte. Her legger vi ut bilder og informasjon om de daglige aktivitetene i barnehagen. Ta kontakt med barnehagen hvis du har barn i barnehagen og vil meldes inn i facebookgruppa.