Spangereid Naturbarnehage har en lukket Facebookgruppe for alle foreldre og de ansatte. Her legger vi ut bilder og informasjon om de daglige aktivitetene i barnehagen. Ta kontakt med barnehagen hvis du har barn i barnehagen og vil meldes inn i facebookgruppa.