Besøksadresse: Spangereid Naturbarnehage, Kyllinggata 3, 4521 Lindesnes

Postadresse: Spangereid Naturbarnehage, Kyllinggata 3, 4521 Lindesnes

Telefon: 38 25 98 44/919 92 664 (mobiltelefonen til barnehagen, som vi alltid har med når vi er på tur)

Styrer: Sissel Hadland (mobiltelefon: 932 03 859, og e-post: sissel@spangereidnaturbarnehage.no)

Åpningstider: kl. 06.45 - 16.30                                                                               Her er våre ansatte på neste side....